Services & Amenities /Gwasanaethau ac Amwynderau

 

Public Toilets on Cross Street - Open 24 hours
Toiledau cyhoeddus ar Stryd Cross - Ar agor 24 awr

Transport / Cludiant

Route / Llwybr 224 Carmarthen - Whitland via/drwy St Clears.

Route / Llwybr 322 Haverfordwest - Glangwili Hospital via/drwy Narberth, Whitland, St Clears.

 • Train Station / Gorsaf Drenau - 0845 7484950
 • Taxi / Tacsi - 07481 987487
 • Taxi / Tacsi - 01994 230851

 

Carmarthenshire’s latest Public Transport news is now online.
“Travel News” has now been updated and is available at: www.carmarthenshire.gov.wales/home/residents/travel-roads-parking/

Newyddion Trafnidiaeth Gyhoeddus diweddaraf Sir Gar yn awr ar-lein. "Newyddion Teithio" yn awr
wedi'i ddiweddaru ac mae ar gael ar:  http://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/preswylwyr/teithio-ffyrdd-a-pharcio/

 

Food and Drink / Bwyd a Diod

Takeaways / Siopau Cludfwyd

 • Whitland Café
 • Whitland News
 • Fresh Flavours
 • Traditional fish and chips at no 8 https://www.facebook.com/traditionalno8/

Accommodation / Llety

Post Office / Swyddfa Post

 • Premier Whitland Stores. 8.00am to/tan 5.30pm Monday to Friday /Dydd Llun i Sydd Gwener. 8.00am to/tan 3.00pm Saturday / Dydd Sadwrn. 8.00am to/tan 12 noon/canol dydd Sunday / Dydd Sul.

Nursery / Meithrinfa

 • Pengwinau Bach - Little Penguins. 8 St John's St, Whitland. Opening February 2020

Doctor / Meddyg

 • Meddygfa Taf, North Road. SA34 0AU. 01994 240195

Dentists / Deintyddion

 • Hendy Gwyn Dental Practice. 01994 240932 8.30am to/tan 5.30pm Monday to Thursday /Dydd Llun i Dydd Iau;  8.30am to/tan 4.00pm Friday / Dydd Gwener.   https://www.mydentist.co.uk/
 • Whitland Dental Practice. 01994 240704 9am to/tan 1pm, 2pm to/tan 5pm Monday, Tuesday, Wednesday, Friday / Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Gwener. 9am to/tan 4pm Thursday / Dydd Iau.

 

Chemists / Fferyllydd

 • 01994 240323 9.00am to/tan 6.00pm Monday, Tuesday, Thursday, Friday / Dydd Llun, DyddMawrth, Dydd Iau, Dydd Gwener.
 • 00am to/tan 5.30pm Wednesday / Dydd Mercher. 9.00am to/tan 1.00pm Saturday / Dydd Sadwrn.

 

Vet / Milfeddyg

 • Allen and Partners. 01994 240318. 8.30am to/tan 6.00pm Monday to Friday / Dydd Llun i Dydd Gwener; 9.00am to/tan 1.00pm Saturday / Dydd Sadwrn

 

NHW Wales emergency number

 

 

Whitland recyling centre vehicle guide from 2-8-19

https://www.police.uk/dyfed-powys/110/crime/

To find out about any recorded crimes in your postcode area You can zoom in on to see a pretty accurate indication of the location and types of crime reported.

It is also possible to track the actions the DPP are taking from recording through to prosecution.

I gael gwybod am unrhyw droddea a gofnodwyd yn ardal eich cod post. Gallwch chi chwyddo i mewn i weld arwydd eithaf cywir o'r lleoliad a'r mathau o drosedd a adroddir.

Mae hefyd yn bosibl olrhain y camau y mae'r DPP yn eu cymryd o gofnodi erlyniad.

 

 

Canolfan Tywi - Tywi CentreRDP Sir GarCyfoeth Naturiol Cymru - Natural Resources WalesCarmarthenshire County CouncilYmddiriedolaeth Genedlaethol - National trustThe European Agricultuarl Fund and the Welsh Government

Website Design and Hosting by w3designs