Croeso i Hendy Gwyn ar Daf - Welcome to Whitland
Gefeillio â Pipriac, Brittany, France.

Whitland - South Wales

 

 Co-option 24-2-2020

 

 

Cliciwch yma i weld tudalen yn yr Saesneg

Mae yna newidiadau i'r ffordd y mae Sir Gaerfyrddin yn delio a gwastraff cartref ac ailgylchu o fis Hydref 2019.

 

  • Bydd nifer y bagiau du y gall preswylwyr Sir Gaerfyrddin eu rhoi allan i'w casglu yn newid o bedwar i dri bob pythefnos mewn ymgais i hybu cyfraddau ailgylchu.  Bydd teuluoedd mawr o chwech neu fwy, teuluoedd sydd â phlant mewn cewynnau a chartrefi sy'n cynhyrchu gwastraff lludw glo o leoedd tân dan do yn gallu gwneud cais am fagiau ychwanegol os oes eu hangen arnynt.
  • Bydd mannau didoli pwrpasol hefyd yn cael eu cyflwyno yn y canolfannau ailgylchu ar gyfer bagiau du, a bydd rhaid i breswylwyr dynnu allan unrhyw ddeunydd ailgylchadwy.
  • Bydd bagiau bin bwyd hefyd yn cael eu dosbarthu i bob cartref yn Sir Gaerfyrddin ynghyd â bagiau glas i helpu pobl i ailgylchu eu gwastraff bwyd.  Bydd hyn yn cychwyn ar ddiwedd mis Medi, fe fydd teclyn ar y wefan er mwyn i bobl ddod o hyd i'w cyfnod dosbarthu.

 

Gweler y wybodaeth ar http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2019/07/lleihau-bagiau-du-a-rhoi-bagiau-bin-bwyd-i-annog-ailgylchu

 

 

Hendy-gwyn yn dref wledig gweithio gyda 2,200 o drigolion ac yn cael ei gefeillio â Pipriac yn Llydaw. A osodwyd yn nyffryn Afon Taf, Hendy-gwyn yn gwasanaethu o amgylch cymunedau ffermio. Cysylltiadau trafnidiaeth yn ardderchog â gwasanaethau trên uniongyrchol i ddinasoedd mawr a cefnffordd yr A40 wedi ei leoli un filltir o ganol y dref. Hendy-gwyn wedi ei gysylltu'n ddiwylliannol i'r Brenin Hywel Dda ac mae ganddo Abaty adfeiliedig ochr yn ochr â'r Abaty cylchlythyr cerdded. Pocket Deongliadol Gerddi cynrychioli ac yn dathlu'r deddfau a nodwyd gan Hywel Dda.

Whitland - South WalesMae ysgolion cynradd ac uwchradd dwyieithog ynghyd ag amrywiaeth o siopau lleol yn gwasanaethu'r dref. Mae'n bosibl cael hanfodion o 06:00 tan 10:00. A Practis a Fferylliaeth Mae meddygon yn cael eu lleoli yn ganolog ac yn bancio ar gael yn Swyddfa'r Post gyda ddau bwynt arian parod a leolir yng nghanol y dref. Mae'r ardal yn elwa o ganolfan ailgylchu ar agor saith niwrnod yr wythnos, marchnad Cynnyrch Lleol misol a mart da byw ffermwyr wythnosol. Mae busnesau fel Magstim, Peirianneg Hendy-gwyn, Riverlea Tractors, Davies Builders, David Harris ac mae'r ysgolion yn gyflogwyr allweddol. Mae llawer o weithgareddau cymunedol i bawb ei fwynhau fel Clwb Ffermwyr Ifanc, Dawnsio Sequence, ATC, Zumba, Karate, Clwb Garddio. Mae rhandiroedd ar gael ac mae'r parc picnic ger yr afon Taf.

Cyfleusterau chwaraeon yn cynnwys Clwb Bowlio, Clwb Criced, Clwb Beicio, Gym, Clwb Cerdded, Clwb Bocsio, Rygbi a Chlybiau Pêl-droed a phobl ifanc yn cael eu hannog i gymryd rhan. Mae maes chwarae bychan yn Bryngwenllian a mwy o faint Parc Dr Owen yng nghanol y dref sef safle'r Carnifal blynyddol. Mae Afon Taf ac Afon Gronw rhedeg drwy'r dref ac yn cael eu stocio â Eog a Brithyll i gadw'r pysgotwyr prysur.

Ein Treftadaeth Tudalen rhannu hanes a straeon o Dref

Canolfan Tywi - Tywi CentreRDP Sir GarCyfoeth Naturiol Cymru - Natural Resources WalesCarmarthenshire County CouncilYmddiriedolaeth Genedlaethol - National trustThe European Agricultuarl Fund and the Welsh Government

Website Design and Hosting by w3designs