Cyngor Tref Hendy Gwyn

Cyngor Tref Hendy-Gwyn

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am Gyngor Tref Hendy-Gwyn yma, fel; Manylion cyswllt | adroddiadau blynyddol | agendâu | cofnodion | polisïau | cynllunio | Prosiectau Cyngor Tref

Rhybudd Cyngor Tref

Notice of vacancies in the office of Town Councillor - October 26th 2020 - Election Notice for Electors Rights - Download the Notice here.

Cyfarfod nesaf y Cyngor Tref

Yn gyffredinol, cynhelir holl gyfarfodydd y Cyngor Tref ar ddydd Llun cyntaf y mis am 7pm ym Mharlwr y Maer, Neuadd y Dref, King Edwards Street, Hendy-Gwyn, SA34 0AA.

Mae pob cyfarfod ar agor i'r cyhoedd. Os oes gennych rywbeth i'w benderfynu, cysylltwch â'r Clerc fel y gellir ei gynnwys ar yr agenda nesaf.

Cofnodion Cyfarfod Diweddaraf

Gallwch lawrlwytho cofnodion cyfarfod blaenorol a diweddaraf y Cyngor Tref ar dudalen Cofnodion y Cyngor.

Gallwch ddod o hyd i holl Adroddiadau Blynyddol y Cyngor yma.

Town Council Members

Councillors

 • Raymond Jones (Elected)
 • Len Shipton (Elected)
 • Mathew McDowall (Elected)
 • Jenny Davies-Scourfield (Elected)
 • Rhys Davies (Elected)
 • Jonathen Blandford (Elected)
 • Sian McDowall (Co-Opted)
 • Eleri Morgans (Co-Opted)

Clerk - Melanie Priestley CiLCA (Wales)

Mayor - Cllr Len Shipton

Vice-Chair - Cllr Matthew McDowell

Working Group Membership

 • Staffing Working Group - Cllrs Shipton, Davies-Scourfield, Jones and Blandford
 • Finance Working Group - Cllr Davies- Scourfield, Cllr Shipton, Blandford and Cllr M McDowell
 • Grounds Management Group - Cllr Shipton, M McDowell, S McDowell, Jones and Blandford