Cyngor Tref Hendy Gwyn

Cyngor Tref Hendy-Gwyn

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am Gyngor Tref Hendy-Gwyn yma, fel; Manylion cyswllt | adroddiadau blynyddol | agendâu | cofnodion | polisïau | cynllunio | Prosiectau Cyngor Tref

Rhybudd Cyngor Tref

Notice of vacancies in the office of Town Councillor - October 26th 2020 - Election Notice for Electors Rights - Download the Notice here.

Cyfarfod nesaf y Cyngor Tref

Yn gyffredinol, cynhelir holl gyfarfodydd y Cyngor Tref ar ddydd Llun cyntaf y mis am 7pm ym Mharlwr y Maer, Neuadd y Dref, King Edwards Street, Hendy-Gwyn, SA34 0AA.

Mae pob cyfarfod ar agor i'r cyhoedd. Os oes gennych rywbeth i'w benderfynu, cysylltwch â'r Clerc fel y gellir ei gynnwys ar yr agenda nesaf.

Cofnodion Cyfarfod Diweddaraf

Gallwch lawrlwytho cofnodion cyfarfod blaenorol a diweddaraf y Cyngor Tref ar dudalen Cofnodion y Cyngor.

Gallwch ddod o hyd i holl Adroddiadau Blynyddol y Cyngor yma.

Town Council Members

Councillors

 • Sue Allen (elected)
 • Rob Morgan (elected)
 • Rob Jenkins MBE (elected)
 • Raymond Jones (elected)
 • Len Shipton (elected)
 • Barry Chapman (co-opted)
 • Gabriela Poore (co-opted)
 • Ffion Scourfield (co-opted)
 • Mathew McDowall (co-opted)
 • David Walsh-Gibbon (co-opted)
 • Jenny Davies-Scourfield (co-opted)

Committee Membership

 • Staffing - Cllr Chapman as Chairman, Cllr Poore, Cllr Jenkins MBE
 • Christmas - Cllr Chapman as Chairman, Cllr Poore, Cllr Sue Allen, Cllr Scourfield, Cllr McDowall.
 • Policy Working Party - Cllr Chapman as Chairman, Cllr Poore, Cllr Scourfield.
 • Finance Working Party - Cllr Chapman as Chairman, Cllr Poore, Cllr Scourfield, Cllr Davies-Scourfield.
 • Whitland Abbey Working Party - Cllr Poore, Cllr Shipton, Cllr Walsh-Gibbon.