Cyngor Tref Hendy Gwyn

Cyngor Tref Hendy-Gwyn

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am Gyngor Tref Hendy-Gwyn yma, fel; Manylion cyswllt | adroddiadau blynyddol | agendâu | cofnodion | polisïau | cynllunio | Prosiectau Cyngor Tref

Rhybudd Cyngor Tref

Notice of vacancies in the office of Town Councillor - October 26th 2020 - Election Notice for Electors Rights - Download the Notice here.

Cyfarfod nesaf y Cyngor Tref

Yn gyffredinol, cynhelir holl gyfarfodydd y Cyngor Tref ar ddydd Llun cyntaf y mis am 7pm ym Mharlwr y Maer, Neuadd y Dref, King Edwards Street, Hendy-Gwyn, SA34 0AA.

Mae pob cyfarfod ar agor i'r cyhoedd. Os oes gennych rywbeth i'w benderfynu, cysylltwch â'r Clerc fel y gellir ei gynnwys ar yr agenda nesaf.

Cofnodion Cyfarfod Diweddaraf

Gallwch lawrlwytho cofnodion cyfarfod blaenorol a diweddaraf y Cyngor Tref ar dudalen Cofnodion y Cyngor.

Gallwch ddod o hyd i holl Adroddiadau Blynyddol y Cyngor yma.

Town Council Members

Councillors

 • Raymond Jones (elected)
 • Len Shipton (elected)
 • Barry Chapman (Co-opted)
 • Ffion Scourfield (Co-opted)
 • Mathew McDowall (Co-opted)
 • Jenny Davies-Scourfield (Co-opted)
 • Rhys Davies (Co-opted)
 • Frank Connor-Hughes (Co-opted)
 • Jonathen Blandford (Co-opted)
 • John Dobson (Co-opted)
 • Julie Jones (Co-opted)
 • Enfys Eynon (Co-opted)

Locum Clerk - Melanie Priestley

Chairman - Cllr Barry Chapman

Vice-Chair - Cllr Jenny Davies-Scourfield

Working Group Membership

 • Staffing Working Group - Cllr Chapman as Chairman, Cllr Davies- Scourfield and Cllr Scourfield
 • Christmas - Cllr Chapman as Chairman, Cllr Scourfield and Cllr McDowall.
 • Policy Working Group - Cllr Chapman as Chairman, Cllr Scourfield and the Clerk
 • Finance Working Group - Cllr Chapman as Chairman, Cllr Scourfield, Cllr Davies-Scourfield and Cllr McDowell
 • Grounds Management Group - Cllr Shipton as Chairman, Cllr J Jones, Cllr R Hughes, Cllr E Eynon and Cllr Chapman
 • Play Park Task and Finish Group - Cllr Scourfield, Cllr Davies-Scourfield, Cllr Shipton and Cllr Chapman
 • Whitland Abbey Working Group-  Under Consideration