Cyngor Tref Hendy Gwyn

Cysylltwch â Chyngor Tref Hendy-Gwyn

Manylion Cyswllt Cyngor Tref

Clerc: Council Clerk

E-bost: clerk@whitlandtowncouncil.co.uk

Ffôn: 

Address:

Cyfarfodydd Cyngor Tref

Mae'r holl gyfarfodydd ar agor i'r cyhoedd ac yn gyffredinol fe'u cynhelir ar ddydd Llun cyntaf y mis am 7pm, ym Mharlwr y Maer yn Neuadd y Dref, King Edwards Street, Hendy-Gwyn, SA34 0AA

Os oes gennych rywbeth i'w drafod, cysylltwch â'r Clerc a gellir ei gynnwys ar yr agenda fwyaf cyfleus nesaf. Gweler cofnodion ac agendâu cyfarfodydd i gael mwy o wybodaeth.

Ffurflen Cyswllt

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen gyswllt isod i anfon neges at y Clerc.